FANDOM


Accretion Disk Binary System

X射线双星系统中的巨星-吸积盘示意图

吸积盘是弥散的气体等物质在中心天体的引力作用下被吸积时,由于带有足够的总角动量而形成的盘状结构。盘上的物质围绕中心天体作较差转动,同时受到黏性的影响逐渐损失能量和角动量,沿螺旋性轨道朝中心天体下落。吸积盘理论被广泛用于恒星行星形成、致密星活动星系核X射线双星伽玛射线暴等天体物理过程的研究。

1968年Prendegast研究了双星系统白矮星周围的吸积盘,随后Shakura和苏尼亚耶夫建立了中子星黑洞周围的吸积盘模型。吸积理论建立以来,主要有四种吸积盘模型被人们广泛研究。

1973年由Shakura和苏尼亚耶夫建立了α盘模型,又称为标准吸积盘模型,标志着现代吸积盘理论的诞生。α盘模型假定吸积盘内物质交换的特征尺度和特征速度分别与盘的厚度H和等温声速cs相当,并引入因子α:

$ v=\alpha Hc_s $

并结合质量、动量、能量守恒,得到了一组完备的代数方程。

除此之外还有1976年Shapiro、Lightman、Eardley建立的SLE盘模型、20世纪80年代建立的细盘模型(slim)、20世纪90年代建立的径移主导吸积流盘模型(ADAF)等。

参见编辑

ca:Disc d'acreciófa:قرص برافزایشی fi:Kertymäkiekkohe:דיסקת ספיחה hu:Akkréciós korong it:Disco di accrescimentolt:Akrecinis diskas lv:Akrēcijas disks nl:Accretieschijf pl:Dysk akrecyjny pt:Disco de acreção simple:Accretion disc sk:Akréčny disk sl:Akrecijski disk sv:Ackretionsskiva th:จานพอกพูนมวล